onsdag 6 maj 2009

Bort med straffskatt på företagande

Igår presenterade HMs huvudägare Stefan Persson sonen Karl-Johans lön från det att han tillträder som bolagets nye vd senare i år. 11 miljoner plus en premiebaserad pension på cirka 30 % av lönen. Ett väl så guldkantat avtal alltså för en ung man, men trots den senaste tidens mediestorm kring förmånliga avtal hörs ingen diskussion kring detta. Och inte heller kring det faktum att Stefan Persson nu också tar ut en rekordhög utdelning på 4,7 miljarder ur bolaget. Men det är väl förvisso inte så märkligt att kritikerna håller tyst om detta. Det skulle vara ganska magstarkt att kritisera familjen Persson för hur man förvaltar och fördelar sina egna pengar. De flesta unnar nog familjen sin förmögenhet, med all rätt. Och de övriga aktieägarna i H&M har ingen anledning att klaga, de har haft en av den svenska börsens historiskt allra bästa aktier sett till totalavkastning.

Exemplet med H&M visar vilken styrka ett familjeägt bolag har – dels för affärsframgångarna och dels för omvärldens syn på bolaget. Den roffarmentalitet och giriga tjänstemannakultur som uppstår på de instutitionsägda företagen - som till exempel Skandia – har ingen grogrund i ett familjekontrollerat företag. Det stora problemet i Sverige är att skattelagstiftningen gynnar bolags utveckling från det familje/person-kontrollerade till det publikt kontrollerade. Det är extremt skattegynnat att vara huvudägare i ett bolag via börsen än som huvudägare till ett onoterat bolag. Det är ytterst få företagare som bibehåller en så stor ägarandel som H&Ms huvudägare Stefan Persson – med nästan 70% av aktierna – och många företag som hamnar på börsen förlorar den entreprenörsanda som fanns när det var helt kontrollerat av grundaren. En lagstiftning som tog hänsyn till denna verklighet skulle få mycket stora effekter på hur många småföretag som växer till att bli medelstora och stora företag. De såkallade 3:12 reglerna som lägger en tung börda på fåmansbolag är ett av dessa ok som – ifall de lyftes av företagarnas axlar – skulle få en både snabb och välbehövlig effekt på såväl tillväxt som sysselsättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar