söndag 10 maj 2009

Bönhörd!

Jag har spenderat helgen - från i fredags eftermiddag - till söndag kväll med att delta på förbundstämma för Moderaterna i Stockholms stad, med ett stort idékonvent "Politiker 08" under lördagen. Många kloka beslut fattades på såväl konvent som stämma, men som förespråkare av ett mer stimulerande företagarklimat var det ett sensationellt bra förslag som klubbades igenom idag. Förbundsstyrelsen hade lagt fram en proposition kallad "Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län" och den innehöll ett stort mått av såväl lyhördhet för de krav som många företagare har, som ett politiskt mod att våga föreslå satsningar som ger såväl ofödda som befintliga företag en helt ny arena att verka på.

Bland förslagen finns sänkt arbetsgivaravgift ner till den lägsta inom EU (samt ett delförslag om ett grundavdrag för avgiften som jag själv förespråkat länge). Det föreslogs också att helt avskaffa 3:12 reglerna vilket - med tanke på mitt förra inlägg - naturligtvis applåderas. Totalt bestod propositionen av 32 mycket välkomna - och konkreta - förslag om allt från att minska regelbördan för företagarna och bättre villkor för hur man kan fondera vinstmedel till starkare socialförsäkringsskydd och bättre rättsäkerhet i skattefrågor.

Att säga att man blivit bönhörd är kanske att ta ut segern i förskott eftersom det ju inte var landets lagstiftande församling som antog propositionen. Men Moderaterna i Stockholm är ett inflytelserikt förbund och med hjälp av fortsatt arbete att föra dessa frågor allt högre upp i beslutshierarkin finns alla förutsättningar om att förslagen kan bli verklighet för landets alla företagare inom en snar framtid. Och då kan jag lova att det kommer hända saker med landets tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar