fredag 1 maj 2009

Bra Entreprenörs-TV?

SVTs satsning på realityformatet Draknästet - där entreprenörer får presentera sin idé och äska investeringar av fem riskkapitalister - är ett lovvärt initiativ. Det är hög tid att entreprenörskap uppmärksammas i tv-utbudet och att unga får andra förebilder än de som hittils illustrerats i dokusåporna. Det är också imponerande att se vilken initiativkraft som finns därute och det bekräftar vad jag hävdat länge - att alla har förutsättningar att förverkliga sina drömmar och bli sin egen lyckas smed.

Dessvärre cementerar programmet en gammal trist fördom - genom att förespegla att det nästan är omöjligt att lyckas som företagare. Drakarna cementerar också en uppfattning - som dock inte är en fördom - att det är mycket, mycket svårt att få riskvilligt kaptial till företag som befinner sig i uppstarts-skedet. Och den stora ironin är ju att det är här pengarna behövs allra bäst. SVTs drakar visar på en osedvanligt trist och feg inställning till de affärsidéer som presenteras och saknar all den dådkraft och initiativförmåga de själv sätter som grundkrav på entreprenörerna. De ironiserar över entreprenörernas krav på vilken andel de är beredda att släppa av sina företag och kallar dem "orealistiska", samtidigt som de i nästa andetag ställer ett minst lika orealistiskt motkrav tillbaka.

Sammantaget har detta resluterat att det inte blivit mer än några få spridda investeringar med ytterst lite pengar. Det kanske inte är hela världen. Men låt oss hoppas att programmets anda inte bidrar till att få människor med företagsdrömmar att stoppa tillbaks dem i byrålådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar