torsdag 10 september 2009

Om småföretagarna och finanskrisen i Aktuellt

Jag har precis haft besök från Aktuelltredaktionen som med anledning av att det var ett år sedan Lehman Brothers kraschande nu gör ett inslag om hur finanskrisen har påverkat oss småföretagare.

Finanskrisen gjort det mycket svårare för småföretag att få finansiering via bankerna vilket skapar problem, dels för den dagliga driften för många, men också för nya investeringar.

Den rådande situationen avslöjar också hur beroende småföretagarna är av bankernas välvilja för att lösa sin finansiering, vilket i sin tur är en politisk fråga. Till skillnad från storbolagen missgynnas nämligen småföretagen av de rådande skattereglerna på flera sätt:

-Att investera egna pengar i sitt bolag är extremt missgynnat för småföretagare. Sätter du dina pengar på börsen kan du lagligen komma undan med en dryg procents avkastningsskatt om du köper aktier via de populära kapitalförsäkringarna. Vill du däremot investera i ditt eget företag får du skatta uppåt hela 57% av din avkastning.

-Externt kaptial från någon som vill investera i ditt företag beskattas visserligen i vissa fall lägre än företagarens egna investering (när det borde vara lika lågt) men fortfarande är en börsinvestering skattemässigt gynnad för de flesta investeringar.

-En bank kan ta vilken ränta som helst av dig och de passar verkligen på att ta räntor uppemot 10% av många småföretagare, trots att vi har ett lågränteläge. Lånar du själv ut till ditt företag är du strikt reglerad av Skatteverket hur mycket ränta du får ta av ditt företag. Tar du en ränta som de tycker är för hög dubbelbeskattas du för något som kallas "Förtäckt utdelning".

Detta är bara några - vid första anblicken måhända obetydliga - regler som gäller för småföretagen. Men i sitt sammanhang, och på toppen av alla andra regler och skatter vi måste bära, inser man snabbt att vi måste prioritera en politik som gynnar tillväxten i Sveriges alla småföretag.

Håll utkik i SVT´s Aktuellt, senast fredag sa de att inslaget skulle sändas.

fredag 4 september 2009

Tillväxten kräver en Företagarombudsman i Riksdagen 2010

Tillväxten behöver en Företagarombudsman Sveriges Riksdag!

Jag har startat och drivit företag i över 20 år och jag vet vilka utmaningar det innebär att försörja sig som företagare och vad som krävs för att växa. Men jag vet också vilken fantastisk känsla det är att vara herre över sin egen skapelse, över sin egen tid och sin egen inkomst. Sverige har en lång tradition av framgångsrikt företagande och entreprenörskap, men i många avseenden kämpar vi småföretagare i motvind. Ett av skälen till denna motvind, tror jag, är att det i det politiska etablissemanget finns alldeles för få som verkligen försörjt sig under längre perioder som egna företagare. Jag tror inte vi kan nå ett politiskt klimat, där företagen kan blomstra i sin fulla potential, om inte fler människor med handfast erfarenhet av företagande och entreprenörskap tar plats i de politiska salongerna. Därför kandiderar jag till Sveriges Riksdag 2010 för Moderaterna i Stockholms stad, så att vi alla kan få del av det värde som kommer skapas när vi låter våra företagare jobba i medvind!

Här är två viktiga skäl till att det behövs någon som brinner för småföretagen och entreprenörerna i riksdagen:

1 . Småföretagarna har kraften att lyfta Sverige
Alla nya nettoarbetstillfällen de senaste åren har kommit i de små och mellanstora företagen och allra flest i de med upp till 10 anställda. Det är i dessa företag även framtidens tillväxt kommer att ske. Över 200 000 småföretag säger att de både vill och behöver anställa. Men bland annat höga arbetsgivaravgifter, orättvis beskattning och snåriga regler sätter effektivt hinder i vägen.
I Sverige finns över 900 000 företag och nästan lika många företagare. De är faktiskt trädet som vi alla skördar välfärdens frukter ifrån. I Sveriges Riksdag finns däremot alltför få ledamöter som har den bakgrund och erfarenhet som krävs för att veta vilka beslut som behövs för att vi skall få företagarna att lyfta vår tillväxt och välfärd till nya höjder.

2 . Ge fler möjligheten att förverkliga sina drömmar.
Att vara företagare handlar inte bara om att man bidrar till Sveriges välstånd och välfärd – i hög grad handlar det också om att man förverkligar sig själv och sina drömmar. En färsk undersökning visar att ungefär hälften av alla svenskar är intresserade av att starta eget. Det finns alltså en enorm potential där ute – allt från människor som vill starta eget för att de vill styra över sin egen tid till de som har ambitioner att bli vår nästa Ingvar Kamprad eller Niklas Zennström.
Att de två entreprenörerna jag nämner är svenskfödda män är ingen tillfällighet. Därför vill jag påpeka vilken enorm resurs för nyföretagande och entreprenörskap vi har bland till exempel kvinnor och invandrare. Bara 5% av alla patent söks till exempel av kvinnor och mig veterligen är kvinnor precis lika kreativa – om inte mer kreativa – som män. Och när det gäller invandrare finns drivkraften där i överflöd och kan vi bara hjälpas åt att kanalisera den kommer vi ta ett jättesprång i såväl tillväxt som integration. Nya idéer är resultatet av nya tankar och vilka kan inte bidra med dessa bättre än våra nya svenskar?

Sverige behöver fler och mer livskraftiga företag. Och Sveriges företagare behöver en starkare röst i riksdagen. Det tjänar vi alla på i form av ökad tillväxt, höjt välstånd och bättre välfärd. En röst på mig i Moderaternas provval för Stockholms stad är en röst på just detta!