torsdag 10 september 2009

Om småföretagarna och finanskrisen i Aktuellt

Jag har precis haft besök från Aktuelltredaktionen som med anledning av att det var ett år sedan Lehman Brothers kraschande nu gör ett inslag om hur finanskrisen har påverkat oss småföretagare.

Finanskrisen gjort det mycket svårare för småföretag att få finansiering via bankerna vilket skapar problem, dels för den dagliga driften för många, men också för nya investeringar.

Den rådande situationen avslöjar också hur beroende småföretagarna är av bankernas välvilja för att lösa sin finansiering, vilket i sin tur är en politisk fråga. Till skillnad från storbolagen missgynnas nämligen småföretagen av de rådande skattereglerna på flera sätt:

-Att investera egna pengar i sitt bolag är extremt missgynnat för småföretagare. Sätter du dina pengar på börsen kan du lagligen komma undan med en dryg procents avkastningsskatt om du köper aktier via de populära kapitalförsäkringarna. Vill du däremot investera i ditt eget företag får du skatta uppåt hela 57% av din avkastning.

-Externt kaptial från någon som vill investera i ditt företag beskattas visserligen i vissa fall lägre än företagarens egna investering (när det borde vara lika lågt) men fortfarande är en börsinvestering skattemässigt gynnad för de flesta investeringar.

-En bank kan ta vilken ränta som helst av dig och de passar verkligen på att ta räntor uppemot 10% av många småföretagare, trots att vi har ett lågränteläge. Lånar du själv ut till ditt företag är du strikt reglerad av Skatteverket hur mycket ränta du får ta av ditt företag. Tar du en ränta som de tycker är för hög dubbelbeskattas du för något som kallas "Förtäckt utdelning".

Detta är bara några - vid första anblicken måhända obetydliga - regler som gäller för småföretagen. Men i sitt sammanhang, och på toppen av alla andra regler och skatter vi måste bära, inser man snabbt att vi måste prioritera en politik som gynnar tillväxten i Sveriges alla småföretag.

Håll utkik i SVT´s Aktuellt, senast fredag sa de att inslaget skulle sändas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar