fredag 12 juni 2009

Småföretagen tar över

Jag har länge hävdat att småföretagen är ett betydligt större hopp för den svenska ekonomin, än storbolagen. Mycket fakta tyder också på detta, bland annat är småföretagen inte lika benägna att varsla i lågkonjunkturens spår och det är i princip uteslutande de små företagen som står för de nyrekryteringar som sker just nu.

Visst är det mot bakgrund av detta ett ganska spännande tecken i tiden ett småföretag - den lilla biltillverkararen Koenigsegg i Ängelholm - utpekas som köpare till ett av landets mest tradtionstyngda storföretag SAAB Automobil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar